fullscreen

Dansopdrachten KEIHARD

Voorbereiding voor de leerkracht

 • neem, voor u met de kinderen aan de slag gaat, de opdrachten zelf een keer door
 • luister ook naar de bijbehorende muziek

Oefening 1: Opwarming

Opstelling: door het lokaal (zet de stoelen en tafels zo aan de kant dat de leerlingen verspreid door het lokaal kunnen lopen)
Muziek: zie de KEIHARD lijst van SALLY op Spotify
Benodigdheden: muziekinstallatie

Laat de leerlingen op de maat van de muziek door het lokaal lopen, ze mogen geen tafels of medeleerlingen aanraken. Laat ze vervolgens oogcontact maken met hun klasgenoten wanneer zij elkaar op de route tegenkomen. Zo worden ze zich bewust van wie allemaal in de ruimte is en dat ze deze samen delen. Dit is een eerste stap van het contact maken.

Als de leerlingen het door elkaar lopen en niet botsen doorhebben, kunt u de volgende stap toevoegen. U geeft aan wat de leerlingen moeten doen als ze iemand tegenkomen. Er worden in deze lesbrief enkele opties aangegeven, maar u kunt hier zeker ook eigen ideeën in verwerken.

Opties zijn:

 • Naar elkaar zwaaien
 • Een high 5 geven
 • Een boks geven
 • Een hand geven
 • Een schouderklopje geven
 • Een eigen beweging laten bedenken

Wanneer dit goed gaat, kunnen de leerlingen de voorgaande acties met verschillende lichaamsdelen uitvoeren en spelen met verschillende tempowisselingen (bijvoorbeeld in slow motion of heel erg snel).

Verdiepende opdracht:
Laat de leerlingen een tweetal vormen en laat de één voor de ander staan. De achterste persoon kijkt nu naar de rug van de ander, deze legt vervolgens zijn/haar handen op de schouders van de ander. De voorste persoon is de bestuurder en leidt de ander veilig door de ruimte. Zij moeten dus zorg dragen voor het niet botsen tegen andere leerlingen en materialen in het lokaal.

Als dit goed gaat, sluit de achterste persoon de ogen en volgt nu blindelings zijn/haar partner. Om het nog spannender te maken, kunnen zij ook enkel hun rechterhand op de rechterschouder van de voorganger plaatsen, hierdoor hebben ze nog minder steun. De voorste leerling moet hierbij letten op uitwendingsgevaar. Laat de tweetallen ook wisselen van rol, bouw dan opnieuw de stappen uit de verdiepende opdracht op.

2: Muziek- en tekenopdracht

Opstelling: Aan de eigen tafel en door het lokaal
Muziek: Muziekbestand op de site onder: SALLY-Martin
Benodigdheden: muziekinstallatie, pen/potlood, papier

Maak deze opdracht eerst zelf, uw tekenwerk (dansfrase) dient als voorbeeld voor de leerlingen!

Leg uit dat Martin Harriague (een van de choreografen van Keihard) zelf de muziek maakt bij zijn choreografieën, zo ook in Keihard. Laat de leerlingen naar een stukje van de muziek luisteren en maak hen bewust van de verschillende geluiden die hij in de muziek heeft verwerkt. Laat iedere leerling een geluid kiezen en daarvoor een eigen symbool bedenken, deze tekenen ze op papier.

Wanneer alle leerlingen een geluid en symbool hebben gekozen, laat u nogmaals de muziek afspelen en luisteren de leerlingen naar het ritme van hun gekozen geluid. Hoe vaak komt dat geluid voor? Is dit hard of zacht, lang of kort, snel of langzaam, vloeiend of staccato (onbekende termen kunt u uitleggen aan de leerlingen), etc.

Vervolgens gebruiken ze de eigenschappen van het geluid ter illustratie van hun symbool. Laat de leerlingen uw voorbeeld zien, daarna kunnen ze zelf bepalen op welke manier ze hun symbool uitwerken. Een optie is om daarna de leerlingen materialen en kleuren te laten zoeken die ze vinden passen bij het geluid om hun daarmee het geluidskunstwerk af te laten maken.

Extra opdracht:
Laat de leerlingen bij het geluid een beweging bedenken. Dit mag een korte en simpele beweging zijn dat bij het geluid, maar ook bij het getekende symbool past. Een voorbeeld is een sprong op een harde beat in de muziek. Laat de leerlingen hun eigen beweging een aantal keer op de muziek oefenen. Ze mogen alleen hun beweging maken op het door hen gekozen geluid.

Wanneer de leerlingen geoefend hebben en hun beweging op het geluid weten en kunnen herkennen, laat u de hele groep tegelijkertijd presenteren. Vervolgens kunt u kleinere groepjes maken van leerlingen die verschillende geluiden gekozen hebben. Geef hen de opdracht om met de verschillende geluiden en bewegingen een mini choreografie te maken. Dit kan doordat ze hun bewegingen aan elkaar leren, werken met opstellingen, etc. Laat hen vervolgens de choreografie presenteren voor de klas.

Oefening 3: Contact maken

Opstelling: in een lange/brede gang of in het (gym)lokaal in tweetallen
Muziek: zie de KEIHARD lijst van SALLY op Spotify
Benodigdheden: muziekinstallatie, www.ikwilmeersally.nl

Bij deze oefening gaan we verder met het maken van (fysiek) contact, in verband met het samen kunnen dansen, is het van belang dat oefening 1 al is behandeld voor u met oefening 3 verder gaat.

Laat de leerlingen zelf tweetallen maken, zo kunnen ze met iemand samenwerken waarbij ze zich op hun gemak voelen. Vervolgens verplaatsen zij van punt A (begin van de gang) naar punt B (eind van de gang), dit is een rechte weg. Tijdens het verplaatsen zijn steeds twee lichaamsdelen met elkaar verbonden. U geeft aan welke lichaamsdelen dat zijn. Voorbeelden zijn:

 • Hoofden
 • Armen
 • Heupen
 • Van ieder een been
 • Van ieder een voet
 • Knieën
 • Ellebogen
 • Schouders

Wanneer dit goed gaat, kunt u ook interessante combinaties maken van diverse lichaamsdelen. Een knie van de een en een duim van de ander, levert immers grappige verplaatsingen op. Ook kunt u er hoogtelagen aan toevoegen. Bijvoorbeeld over de grond of juist hoog in de lucht.

Leer de leerlingen drie posities (zie filmpje 1 op www.ikwilmeersally.nl) uit de voorstelling aan. De posities kunt u laten zien op het digibord en de leerlingen direct laten uitproberen of u toont deze zelf samen met een leerling als voorbeeld. De posities hebben te maken met hangen/leunen en gewicht geven/nemen te maken. Leg uit dat dansers op deze manier naar grote lifts (waarbij ze elkaar optillen) toewerken.

Als de leerlingen alle posities geoefend hebben en deze correct kunnen uitvoeren, bedenken ze overgangen van de ene naar de andere positie. Ze mogen zelf een volgorde van de posities bedenken en bedenken zo hun eigen choreografie.

Extra opdracht:
Op website www.ikwilmeersally.nl vindt u een 2de filmpje waarin drie bewegende posities worden voorgedaan.

 1. De leerlingen staan voor elkaar en leggen hun handen op de schouders van de ander. Dan lopen ze beide naar achter, waardoor de armen gaan strekken en er een driehoek ontstaat. Zo proberen de leerlingen te verplaatsen en kijken ze of ze misschien nog een stukje naar achter kunnen.
 2. De leerlingen staan naast elkaar waarbij hun rechterschouders elkaar raken. Beiden kijken hierdoor een andere richting op. Vervolgens pakken ze elkaars rechterhand stevig vast en laten zich voorzichtig uit elkaar vallen waarbij de rechterarm gestrekt blijft. Laat ze een rondje lopen.
 3. De leerlingen zitten op de grond met de ruggen tegen elkaar aan en proberen zo samen op te staan, zonder hun handen te gebruiken.

Laat de leerlingen het 3de filmpje zien, daar worden de stilstaande en bewegende posities afgewisseld.

Oefening 4: Op locatie

Opstelling: verspreid door de school op een eigen locatie
Muziek: zie de KEIHARD lijst van SALLY op Spotify
Benodigdheden: Filmcamera/telefoon (optioneel)

In de voorstelling worden verhogingen gebruikt als decor in de choreografie. Van de leerlingen kunnen tweetallen, drietallen of viertallen gemaakt worden en ze gaan samen een plek in de school zoeken waar een verhoging is dat niet al te hoog is (niet hoger dan 1 meter). Bijvoorbeeld een bankje, trap, muurtje, stoel, etc. Hier bedenken ze vijf manieren om iemand van de verhoging af te helpen. Degene die eraf wordt geholpen kan er dus niet zelf af en moet alle hulp gebruiken. Hierbij gebruiken en denken de leerlingen aan wat ze in de vorige oefeningen hebben geleerd met het hangen en leunen/gewicht geven en nemen. Met deze vijf manieren om iemand ergens van af te helpen mogen ze zelf een verhaal of thema toevoegen en zorgen ze ervoor dat het doorloopt. Ze verzinnen ook een begin, midden en einde waardoor er een kleine choreografie ontstaat. Dit kunnen de leerlingen dan met filmapparatuur of een telefoon filmen, zodat ze het in de klas aan de medeleerlingen en docent kunnen laten zien. Als filmen geen optie is zou er een route langs alle locaties die gekozen zijn gemaakt kunnen worden waardoor de leerlingen alle choreografieën kunnen zien.

Oefening 5: Dansrages

Opstelling: door het lokaal
Muziek: zie de KEIHARD lijst van SALLY op Spotify
Benodigdheden: www.ikwilmeersally.nl, muziekinstallatie

Door de jaren heen zijn er verschillende dansrages geweest. Denk bijvoorbeeld aan de moonwalk van Michael Jackson of de vogeltjesdans van Dynamite. In de voorstelling van Keihard zullen misschien ook wel populaire danspassen herkend worden door de leerlingen.

Op het digibord kunt u van tevoren de leerlingen een aantal voorbeelden laten zien van dansrages door de jaren heen. Op de website www.ikwilmeersally.nl staan een aantal filmpjes die u kunt laten zien. Hier kunt u Daarna zou u ook de leerlingen zelf opzoek kunnen laten gaan naar bekende dansmoves van vroeger, zodat er gevarieerde bewegingen worden gekozen.

Daarna gaan de leerlingen zelf drie dansmoves kiezen of bedenken uit de dansrages en laat u de leerlingen deze oefenen en vastleggen. Wanneer de leerlingen de dansmoves die ze gekozen hebben uit hun hoofd weten, laat u ze van klein naar groot uitvoeren waardoor op een gegeven moment de bekende dansmove die ze hebben gekozen bijna niet meer te herkennen is.

De leerlingen zoeken iemand waar ze de dansmoves aan gaan laten zien, waardoor er tweetallen ontstaan. Aan hun medeleerlingen leggen ze uit welke bekende dansmoves ze hebben gekozen en daarna laten ze alleen de vergrote versie zien. De andere leerling moet dan raden om welke bekende dansmove het gaat en daarna wisselen ze om.

Als laatste opdracht zou u de leerlingen in tweetallen of groepjes een bekende dansmove kunnen laten kiezen of zelf een dansmove laten bedenken dat bekend zou kunnen zijn (of nog bekend gaat worden). Met deze dansmove moeten ze samen als groep of tweetal door de ruimte verplaatsen. Samen moeten ze dus bedenken hoe de dansmove kan verplaatsen. Daarna kunt u nog tempoverschillen, hoogtelagen of verschillende lichaamsdelen toevoegen om het moeilijker te maken.

Oefening 6: Groepsgevoel

Opstelling: in een lege ruimte
Muziek: zie de KEIHARD lijst van SALLY op Spotify
Benodigdheden: muziekinstallatie

In de voorstelling Keihard wordt de kracht van wat je als groep van individuen teweeg kan brengen laten zien en is er een groepsgevoel bij de dansers. Dit komt doordat ze samen als groep bewegen en elkaar hier op momenten in volgen.
Van de leerlingen wordt een groep of verschillende groepen gemaakt. Zorg ervoor dat in elke groep vijf of meer leerlingen zitten. In de groep staan de leerlingen in een kluit met wat ruimte om te kunnen bewegen met hun armen. Het is belangrijk dat de leerlingen op elkaar letten tijdens de opdracht, zodat er geen ongelukken gebeuren. Er wordt een leerling door u uitgekozen dat begint met het nemen van de leiding. Dit moet een leerling zijn die op dat moment aan de buitenkant van de groep staat. De leerlingen richten zich naar die leerling toe en de leerling leidt de groep.
De leider bepaalt welke richting de andere medeleerlingen opgaan en welke bewegingen ze maken. Als de leerling een richting opdraait (bijvoorbeeld een kwartslag naar rechts) richten de leerlingen zich naar een nieuwe leider en diegene neemt dan de leiding over. Het is belangrijk dat de leider duidelijke bewegingen maakt en niet te snel gaat, zodat de medeleerlingen goed kunnen volgen.

Om het uitdagender te maken kunt u zoals bij andere oefeningen tempoverschillen, hoogtelagen en verschillende lichaamsdelen toevoegen. Wat u bijvoorbeeld kunt doen is zeggen dat de groep laag moet bewegen, alleen armen gebruikt mogen worden, het gesprongen moet zijn, de groep heel erg langzaam moet bewegen, alleen het hoofd bewogen mag worden, etc.

Extra opdracht
Er is een groep en er staan een aantal leerlingen verspreid door de ruimte. Deze leerlingen worden door de groep opgehaald en als de groep een leerling heeft opgehaald beweegt deze direct mee met de groep.

Plaats reactie